Szkoła Maksylewicza
Odwiedziło nas:
00295024

AKTUALNOŚCI


Dyżur sekretariatu w lipcu 2018

Informujemy, ze w miesiącu lipcu 2018 czynny jest sekretariat szkoły w Brzesku, ul. Stawowa 4 w godz. 8.00 - 16.00 (naprzeciw restauracji Grecja na Słotwinie) w budynku przedszkola Bajka.
W sprawach pilnych kontakt tel. 693354753
Wyniki egzaminu maturalnego 2018

Zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego 2018 będą do odebrania 3 lipca (wtorek) w sekretariacie na ul.Piastowskiej 7 (u pana Maksylewicza) w godz. 11.00 - 14.00.
W innym terminie po kontakcie telefonicznym
W tym dniu wyniki będą również dostępne na stronie OKE www.oke.krakow.pl w zakładce OBIEG po zalogowaniu się absolwenta.
Osoby, które nie zdadzą jednego egzaminu, będą mogły zdawać egzamin poprawkowy dnia 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00, pod warunkiem że do 10 lipca 2018r. złożą wniosek o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (wniosek można będzie wypełnić przy odbiorze informacji o wynikach w dniu 3 lipca 2018r). Wzór wniosku znajduje się na stronie OKE w Krakowie w zakładce Egzamin maturalny.
Pożegnanie słuchaczy Szkoły Policealnej

W sobotę 30 czerwca 2018 o godz. 13.00 odbędzie się w szkole pożegnanie słuchaczy semestrów czwartych Szkoły Policealnej. Zapraszamy absolwentów.
Dodatkowe konsultacje

30 czerwca 2018r. (sobota) w godz. 9.00 -11.00 odbędą się dodatkowe konsultacje w szkole przed wakacjami. Bedą obecni wszyscy nauczyciele. Słuchacze mający zaległości lub braki w egzaminach powinni się w tym terminie zgłosić do szkoły. Prosimy o punktualne przybycie.
Można będzie również w tym terminie odebrać nieodebrane świadectwa ukończenia szkoły.
Konsultacje do egzaminu zawodowego

17 czerwca 2018r. o godz. 9.00 odbędą się dodatkowe konsultacje do egzaminu z kwalifikacji A.68 administracja i B.30 budownictwo kosztorysowanie.
Osoby które zgłosiły się do egzaminu prosimy o punktualne przybycie.
Poprzednia strona Następna stronaKontakt z administratorem                                                                                                                              
Brzesko, 2003-2013